Privacyverklaring Maatvoeren.nl

Versie juni 2022

Algemeen  

Hierbij tref je de privacyverklaring van Maatvoeren.nl aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen voordat je verder gaat op onze website.

Maatvoeren.nl is onderdeel van Coldenhoff Maatvoering B.V., gevestigd aan de Jordaenslaan 75 WJ te 4383 Vlissingen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64810178. Het kantoor is gevestigd aan Daniëlsweg 14-E te 4451 HP  Heinkenszand.

Coldenhoff Maatvoering B.V. is per e-mail te bereiken via info@maatvoeren.nl. of telefonisch via 085-1124386

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Coldenhoff Maatvoering B.V. omgaat met  jouw persoonsgegevens. Coldenhoff Maatvoering B.V. hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw persoonsgegevens en wil jou zo goed mogelijk informeren. In deze privacyverklaring is aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens van jouw worden verwerkt en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens vermeldt deze privacyverklaring op welke wettelijke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt en op welke wijze je je rechten kan uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Coldenhoff Maatvoering B.V. behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De aanpassing kan nodig zijn vanwege nieuwe verwerkingen of om aan de wet te voldoen. Coldenhoff Maatvoering B.V. adviseert je daarom deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

 Coldenhoff Maatvoering B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je zelf contact met ons opneemt, jij of je werkgever gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt in het kader van een sollicitatie. Coldenhoff Maatvoering B.V. verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor een geldige grondslag is. De grondslag voor de verwerking is in de tekst onderstreept.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Coldenhoff Maatvoering B.V. mogelijk van jou verwerkt:

  • NAW-gegevens;
  • telefoonnummer;
  • e-mailadres;
  • beeldmateriaal;
  • sollicitatiegegevens: NAW, telefoonnummer, e-mailadres, functie, je cv en beschikbare datum;
  • bedrijfs- of werkgeversnaam;
  • in geval van een overeenkomst met een eenmanszaak overige bedrijfsgegevens: vestigingsadres, KVK- en btw-nummer, IBAN, betalings- of financiële gegevens, relevante verzekeringsgegevens en relevante certificeringen;
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via chat, e-mail of telefonisch contact met Coldenhoff Maatvoering B.V. óf in het kader van een overeenkomst met Coldenhoff Maatvoeren B.V.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens  

Communicatie

 In de eerste plaats worden je naam en contactgegevens in combinatie met de inhoud van je bericht met jouw toestemming verwerkt als je via e-mail, sociale media of telefoon contact met Coldenhoff Maatvoering B.V. opneemt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om contact met je op te kunnen nemen naar aanleiding van je vraag. Als er geen overeenkomst ontstaat met Coldenhoff Maatvoering B.V. dan worden je gegevens verwijderd als je vraag is afgehandeld.

Camerabewaking

De toegang tot het kantoor in Goes is beveiligd met camera’s. Coldenhoff Automatisering B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om haar locatie, die niet continue bemenst is, extra te beveiligen. De camerabeelden worden 30 dagen bewaard. Bezoekers worden bij de toegang tot het kantoor geïnformeerd over de aanwezigheid van camera’s.

Sollicitatie

Als je solliciteert bij Coldenhoff Maatvoering B.V. dan worden daarvoor jou gegevens verwerkt. Via het webformulier vragen wij om je voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, de gewenste functie, je cv en de datum waarop je beschikbaar bent. Deze en eventuele aanvullende gegevens die je later tijdens de sollicitatieprocedure verstrekt, worden met jouw toestemming verwerkt zolang de sollicitatieprocedure loopt. Na afloop van de sollicitatieprocedure worden bij een afwijzing je naam, datum sollicitatie en de reden van de afwijzing in een register bewaard. Coldenhoff Maatvoering B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om bij een eventuele latere sollicitatie de reden van toenmalige afwijzing te weten.

In dienst bij Coldenhoff Maatvoeren B.V.

Bij indiensttreding worden daarvoor de gebruikelijke gegevens bij jou verzameld zoals NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, BSN, kopie ID, contactgegevens, bankgegevens en relevante certificeringen. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van de arbeidsovereenkomst met jou. Het niet verstrekken van deze gegevens leidt ertoe dat je geen arbeidsovereenkomst met Coldenhoff Maatvoering B.V. kan aangaan.

Coldenhoff Maatvoering B.V. kan gegevens van jou laten verwerken door externe verwerkers zoals een administratiekantoor of cloudserviceprovider. Deze verwerkt jouw gegevens dan in het kader van het uitvoeren van je arbeidsovereenkomst in opdracht en onder verantwoordelijkheid van Coldenhoff Maatvoering B.V.

Sommige gegevens moet Coldenhoff Maatvoering B.V op grond van een wettelijke verplichting delen met andere organisaties zoals de Belastingdienst of Arbodienst. Coldenhoff Maatvoering B.V. is niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door deze organisaties.

In verband met werk op bouwplaatsen is Coldenhoff Maatvoering B.V. als onderaannemer wettelijk verplicht om gegevens van jou, waaronder BSN, door te geven aan de hoofdaannemer. De hoofdaannemer is zelf verantwoordelijk voor de verdere verwerking en veiligheid van jouw gegevens.

Overeenkomst met Coldenhoff Maatvoeren B.V.

Bij het aangaan van een overeenkomst van opdracht met Coldenhoff Maatvoering B.V. worden persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou of je werkgever. Deze gegevens kunnen NAW-gegevens, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens van jou als contactpersoon en aanvullende gegevens zijn, die noodzakelijk zijn om de overeenkomst af te sluiten en uit te voeren. Het niet verstrekken van noodzakelijke gegevens kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst met Coldenhoff Maatvoering B.V. kan worden afgesloten. Deze gegevens worden na afhandeling van de opdracht nog minimaal zeven (7) jaar in de bedrijfsadministratie bewaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op grond van wetgeving een andere periode geldt.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Sommige persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Coldenhoff Maatvoering B.V. zijn ingeschakeld. Dat kan het geval zijn in verband met het uitvoeren van de overeenkomst jouw of voor het uitvoeren van diensten voor Coldenhoff Maatvoering B.V. Zulke bedrijven worden ook wel ‘verwerkers’ of sub-verwerkers genoemd. Deze (sub-)verwerkers zijn gevestigd binnen de Europees Economische Ruimte (EER). Coldenhoff Maatvoering B.V. sluit met deze (sub-)verwerkers een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de voorwaarden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zodat de verwerking van jouw persoonsgegevens op een rechtmatige wijze binnen de EER plaatsvindt. Coldenhoff Maatvoering B.V. blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen die uitgevoerd worden door deze bedrijven.

Jouw persoonsgegevens worden slechts met derden, niet zijnde door Coldenhoff Maatvoering B.V. ingeschakelde verwerkers, gedeeld als zij op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. Dit kan bijvoorbeeld de Belastingdienst zijn of opsporingsinstanties.

Coldenhoff Maatvoering B.V. kan ook een gerechtvaardigd belang hebben om (persoons)gegevens door te geven aan opsporingsinstanties ingeval van fraude of onrechtmatig gedrag.

Websitebezoek

Coldenhoff Maatvoering B.V. heeft een gerechtvaardigd belang om gegevens in verband met je bezoek aan onze website te verwerken. Dit betreffen het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt om het websitebezoek en klikgedrag te analyseren voor het optimaliseren van onze website.

Cookies

Coldenhoff Maatvoering B.V. maakt op haar website gebruik van cookies. Bij het eerste bezoek aan onze website kunt u  deze al of niet accepteren. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Cookies kunnen geweigerd of verwijderd worden. Coldenhoff Maatvoering B.V. kan dan echter niet instaan voor een optimale werking en gebruikerservaring door jou van haar website.

Sessiecookies of noodzakelijke cookies dienen ervoor om de basisfuncties van onze website goed te kunnen gebruiken. Door het analyseren van het surfgedrag van onze bezoekers, kunnen wij onze diensten zo goed mogelijk aanpassen. Bij het afsluiten van uw browser worden deze cookies weer automatisch verwijderd.

Preferente cookies onthouden informatie, zoals bijvoorbeeld je voorkeurinstellingen. Deze kunnen bij een volgend bezoek aan onze website weer  naar onze server teruggestuurd worden. Voor een goede gebruikerservaring is het accepteren van deze cookies gewenst.

Analytische of statistische cookies worden door ons geplaatst om het gebruik van onze website te analyseren en de werking ervan te verbeteren.

Marketing cookies worden gebruikt om jou te kunnen voorzien van relevante informatie en aanbiedingen.

Voor het verwijderen van cookies verwijst Coldenhoff Maatvoering B.V. je door naar de instellingen van je browser.

Links naar andere website(s)

Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere websites die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van Coldenhoff Maatvoering B.V. Indien je door het klikken op een link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van de desbetreffende website. Coldenhoff Maatvoering B.V. is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor die website, de privacyverklaring op die website of de verwerking van jouw persoonsgegevens door de organisatie achter die website. Coldenhoff Maatvoering raadt je aan de privacyverklaring goed door te lezen, voordat je verder gaat op de betreffende website.

Beveiliging    

Coldenhoff Maatvoering B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens versleuteld via een beveiligde verbinding verstuurd worden. Er worden frequent back-ups gemaakt van de digitale gegevens. De medewerkers van Coldenhoff Maatvoering B.V. hebben uitsluitend toegang tot functioneel gerelateerde persoonsgegevens. Digitale gegevens zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. De ICT-systemen zijn beveiligd met antivirus- en malwarescanner  De verwerkingen vinden plaats binnen de EER. Met opdrachtgevers en (sub-)verwerkers wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

Datalekken 

Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Coldenhoff Maatvoering B.V. zal adequaat reageren op een ontdekt datalek. Afhankelijk van de soort gegevens, de mogelijke risico’s voor de betrokkene(n) en het aantal betrokkenen, zal Coldenhoff Maatvoering B.V. de betrokkene(n) informeren. Daarnaast zal Coldenhoff Maatvoering B.V., op grond van deze afwegingen, bepalen of het datalek gemeld wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw privacyrechten

 Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd overeenkomstig de termijnen die in deze verklaring zijn genoemd.

Een door jou gegeven toestemming kan te allen tijde weer door jou worden ingetrokken. Het intrekken van toestemming heeft geen gevolgen voor de reeds verwerkte persoonsgegevens van voor het moment van intrekking, maar mogelijk wel voor de verdere uitvoering van je eventuele overeenkomst met Coldenhoff Maatvoering B.V.

Je hebt recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van jouw persoonsgegevens. Een uitleg van deze rechten volgt hieronder. Een verzoek ten aanzien van deze rechten kan je doen via info@maatvoeren.nl.

Coldenhoff Maatvoering B.V. zal de ontvangst van je verzoek bevestigen en binnen vier (4) weken inhoudelijk op je verzoek reageren. Om te controleren of het verzoek rechtmatig is, zullen wij je wel altijd vragen om jezelf te identificeren voordat je hiervan gebruik kan maken. Hiervoor zal Coldenhoff Maatvoering B.V., bij voorkeur telefonisch, contact met je opnemen om vervolgens aan de hand van een aantal specifieke vragen te controleren of je verzoek rechtmatig is.

inzage

Het recht op inzage geldt alleen ten aanzien van jouw gegevens. Als door jouw inzage de privacy van een andere persoon dreigt te worden geschonden, zullen de persoonsgegevens van deze andere persoon worden verwijderd of onleesbaar gemaakt. Je ontvangt daarna een digitale kopie van jouw gegevens.

rectificatie of aanvulling

Als je meent dat je gegevens niet kloppen of onvolledig zijn dan kan je verzoeken deze aan te passen of aan te vullen.

verwijdering

Je kan verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je van mening bent dat deze langer bewaard worden dan noodzakelijk is. Als er geen grondslag is om je gegevens toch te bewaren, dan zullen deze worden verwijderd. Het verwijderen kan tot gevolg hebben dat een eventuele overeenkomst met Coldenhoff Maatvoering B.V. niet (meer) goed kan worden uitgevoerd.

 beperking of beëindiging van de verwerking

Je kan verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken of te beëindigen. Dit kan nodig zijn ingeval van een rechtsvordering of als je van mening bent dat je gegevens onrechtmatig door Coldenhoff Maatvoering B.V. worden verwerkt.

geen profilering

Coldenhoff Maatvoering B.V. gebruikt jouw gegevens niet voor geautomatiseerde profilering.

klachten

Indien je een klacht wil indienen over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Coldenhoff Maatvoering B.V., dan kan je dit melden door een mail te sturen met een omschrijving van je klacht naar info@maatvoeren.nl Coldenhoff Maatvoering B.V. zal zich inspannen om je klacht zo goed mogelijk te behandelen. Je kan jouw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wil je meer informatie hoe je dit moet aanpakken, klik dan hier.

Responsible disclosure

Mocht je, ondanks de zorgvuldigheid waarmee Coldenhoff Maatvoering B.V. persoonsgegevens verwerkt, ontdekken dat dit niet correct plaatsvindt, dan verzoekt zij dit per omgaande te melden via info@maatvoeren.nl

Coldenhoff Maatvoering B.V. zal je, tenzij er sprake is van het opzettelijk pogen tot hacken of een ander misdrijf, vrijwaren van juridische gevolgen.